Kinderdagverblijven (kdv)

Op onze kinderdagverblijven worden kinderen van 0-4 jaar opgevangen. Onze dagverblijven zijn het gehele jaar door geopend en zowel hele als halve dagen opvang is hier mogelijk. Een aantal locaties werkt met horizontale groepen (kinderen van dezelfde leeftijd in één groep) en een aantal met verticale groepen (baby’s, dreumesen en peuters gemengd). Op veel locaties is ook verlengde opvang mogelijk, zowel aan het begin als aan het einde van de dag. U kunt zelfs de opvangtijden precies afstemmen op uw wensen of werktijden.

Ontwikkeling staat centraal
Wat door ouders enorm gewaardeerd wordt, is dat wij de taalontwikkelingen en de motorische en sociale vaardigheden van de jonge kinderen actief stimuleren. Ook zijn ouders blij met de persoonlijke hulp van onze pedagoog, die advies geeft op het gebied van opvoeding, gedrag en ontwikkeling. Daarnaast is het belangrijk voor u om te weten dat wij veiligheid heel serieus nemen. Dit blijkt onder andere uit het werken met het vierogen principe (er kan altijd een medewerker meekijken of meeluisteren bij een andere medewerker) en uit het feit dat onze locaties zijn beveiligd met een aanmeldingssysteem bij de entree.

Wilt u sfeer proeven? U bent van harte welkom voor een rondleiding op één van onze kinderdagverblijven.