Kwaliteit

SKS Alles Kids wil de hoogste kwaliteit kinderopvang bieden. De manier waarop wij werken wordt door verschillende organisaties getoetst en dat blijkt altijd weer dik in orde. Niet voor niets hebben wij al een aantal jaar op rij het keurmerk ‘Best Managed Company’ mogen ontvangen. Dit betekent dat wij zeer goed georganiseerd zijn, doen wat wij beloven en werken aan het verbeteren van de opvang en dienstverlening. En daar zijn wij trots op. Al onze medewerkers werken samen om de kinderopvang nog beter te maken.

GGD
Een belangrijke partner die de kwaliteit op de locaties toetst en waarborgt is de GGD. Deze onafhankelijke instantie voert controles uit op onze locaties en met hun adviezen gaan wij direct aan de slag. Wilt u de GGD rapporten van één van onze locaties bekijken? Kijk dan op de website van het Landelijk Register Kinderopvang door op één van onderstaande links te klikken.
Peuterdagopvang locaties
Kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang locaties
Kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang locaties in Nootdorp en Leidschenveen
Voorschoolse opvang Spijkenisse
Locaties Albrandswaard

Sinds vorig jaar staat pedagogisch handelen centraal bij de GGD. Zij observeren pedagogisch handelen van medewerkers op de groep. In 2015 hebben wij op geen één locatie een handhaving op dit onderdeel gekregen. Hier zijn wij enorm trots op. Aandacht en liefde voor kinderen zien wij op iedere locatie terug. Om u een beeld te geven leest u hieronder een aantal beschrijvingen die de inspecteurs van de GGD hebben opgenomen in de GGD rapporten.

Quotes GGD

BSO Kleine Klinker
“Een kind wordt met een complimentje geprezen: “Jij bent een held, jij hebt het zelf gedaan.”

KDV Woeste Willem
“Tijdens het geven van de fles praat de beroepskracht tegen de baby en maakt veel oogcontact.”

PDO Kaboutertjes
“Na aankomst worden de kinderen en ouders vriendelijk door de beroepskrachten begroet en de kinderen worden persoonlijk verwelkomt.”

Wat merkt u van onze kwaliteit en de wens altijd te blijven verbeteren?

Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

  • Elke locatie heeft een oudercommissie met ouders van de locatie. Zij vergaderen een aantal keer per jaar met de locatiemanager over plus- en verbeterpunten. Van deze vergaderingen worden notulen gemaakt en deze worden gedeeld met alle ouders van de locatie. Overkoepelend is er een centrale oudercommissie.
  • De dagelijkse overdracht met u als ouder over uw kind is voor ons van groot belang. Medewerkers vertellen u over het welzijn en de ontwikkeling van uw kind.
  • U kunt altijd een opmerking, vraag of klacht bij ons neerleggen. We nemen uw meldingen uiterst serieus. Wij volgen hiervoor een vaste procedure. Alle meldingen worden opgenomen in een logboek en er wordt bijgehouden hoe er met de melding is omgegaan en welke acties er zijn gedaan.
  • Ook voeren wij regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken uit, waar u (anoniem) uw mening kunt geven over medewerkers, beleidszaken, onderhoud en schoonmaak en dergelijke.
  • Wij werken met leeftijdsgericht speelgoed, zo kan ieder kind zich optimaal ontwikkelen. We kopen altijd kwalitatief goed speelgoed en controleren dit regelmatig en als het nodig is vervangen of repareren wij het speelgoed.
  • Wij werken met doelen en jaarplannen en beoordelen de resultaten door het jaar heen. Deze doelen en plannen worden elk kwartaal geëvalueerd en bijgesteld.
  • Wij werken met een gedegen pedagogisch beleid. Meer hierover leest u onder de kop ‘Pedagogisch beleid’.
  • Ouders vinden onze medewerkers de leukste, liefst en actiefste. Ook hier zijn wij trots op. Wij werken vanuit een coachende basishouding en zijn erop gericht het beste uit de medewerkers te halen. Wij begeleiden onze medewerkers door middel van zowel externe opleidingen als trainingen vanuit SKS Alles Kids. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld Voor- en Vroegschoolse Educatie opleidingen maar ook Bedrijfshulpverlening zoals EHBO en reanimatie.
  • En als laatste, en zeker niet onbelangrijk, doen wij alles én meer, van wat volgens de Wet Kinderopvang moet worden gedaan. Dit alles doen wij om kinderopvang van de hoogste kwaliteit te kunnen bieden.