Met wie werken wij samen?

Wij werken samen met het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG) wanneer het gaat over het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen. Wij hebben contact met jeugdverpleegkundigen en (voor)schoolmaatschappelijk werkers. Dit doen wij om er voor te zorgen dat wanneer er zich opvallendheden in de ontwikkeling of het gedrag van een kind voordoen, wij samen met het CJG en de ouders het kind de juiste ondersteuning kunnen geven. Ook delen wij kennis en ervaringen met elkaar, zodat wij ons werk nog beter kunnen uitvoeren. Wij werken ook samen met andere instanties waarmee gezinnen te maken hebben, zodat wij de kinderen zo goed mogelijk kunnen opvangen.

Daarnaast werken wij samen met de scholen in onze omgeving. De kinderen die doorstromen vanuit onze kinderdagverblijven en peuterdagopvang locaties ervaren een soepele overgang naar de basisschool. En de kinderen die onze bso’s bezoeken hebben baat bij goede afstemming van het handelen van de leerkrachten en onze pedagogisch medewerkers wanneer dit nodig is.

Ten slotte zijn er partijen die bijvoorbeeld workshops organiseren voor kinderen en ouders of met ons samenwerken bij diverse evenementen. Hieronder maakt u kennis met een aantal van deze partners.

KidsFoundation

SKS Alles Kids werkt samen met Zus en zoKITS en Smallsteps onder KidsFoundation. We gebruiken elkaars kennis en ervaring om de best gewaardeerde kinderopvang te realiseren, die voldoet aan de hoogste eisen van deskundigheid en veiligheid.

Maatschappelijke betrokkenheid

SKS Alles Kids zet zich ieder jaar in voor een ander goed doel. Het hele jaar wordt er door de verschillende locaties én medewerkers geld ingezameld voor dit goede doel. Dit jaar steunen wij LINDA Foundation. Lees hier alles over dit goede doel.