Pedagogisch beleid

Hoe gaan wij met kinderen om? Dit leest u in ons pedagogisch beleid. Wij werken op een herkenbare en professionele manier, dit is bij al onze medewerkers terug te zien. Dit handelen is gebaseerd op theoretische kennis, maar ook op jarenlange ervaring. Omdat elk kind anders opgroeit stemmen wij ons handelen af op de behoeftes van de kinderen en hun ontwikkelingsniveau.

De eigenheid van het kind staat centraal

Ieder kind is uniek en heeft een eigen karakter en ontwikkeltempo. Om zich te kunnen ontwikkelen heeft een kind geborgenheid en uitdaging nodig. SKS Alles Kids wil kinderen helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige personen, die hun eigen keuzes kunnen maken. Daarnaast vinden wij het belangrijk, dat kinderen het naar hun zin hebben bij SKS Alles Kids en zichzelf kunnen zijn, waarbij plezier voorop staat!

Leeftijd is voor ons niet leidend. Kan een kind iets nog niet, dan passen wij een activiteit aan. Heeft een kind een vaardigheid juist al wel onder de knie, dan bieden we een verrijkende, uitdagende activiteit aan. Iedere dag kiezen wij voor een balans tussen ontspanning en actieve momenten, waarbij plezier altijd voorop staat. Dat het kind centraal staat ziet u terug in de bewuste keuze voor ons spelmateriaal en onze activiteiten. De kinderen denken actief mee over deze onderwerpen.

Het beleid

Ons pedagogisch beleid is niet zomaar een document, het is namelijk geschreven met onze medewerkers én met ouders. Wij werken met 5 speerpunten die zijn terug te vinden in ons dagelijks handelen. Wij geven de kinderen iedere dag de vijf! Meer hierover leest u in onze brochure pedagogisch beleid 2015.

Omdat iedere locatie haar eigen specifieke tradities, omvang, ligging in de wijk etc. heeft, beschikt iedere locatie ook nog over een eigen, locatiespecifiek, pedagogisch werkplan. Dit vindt u bij de overige informatie van de locaties op deze website.

Heeft u vragen over ons pedagogisch beleid? Neem dan contact op met onze pedagoog Charlotte van ’t Hof.